Moerdijkbruggen

De Moerdijkbruggen verbinden het Eiland van Dordt  in  Zuid Holland met de provincie Noord Brabant.  Ze zijn genoemd naar het dorp  Moerdijk aan de Brabantse kant

Van west naar oost zijn het een verkeersbrug, de tweesporige Brug Hollandsch Diep voor de HSL Zuid  en een tweesporige brug voor de lijn Dordrecht-Lage Zwaluwe.

De eerste brug  gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, was een  spoorbrug, uit 1871. De tweede brug, bestemd voor autoverkeer, is aangelegd in de dertiger jaren  Hierover loopt  de A16. 

In het midden van de 20e eeuw is de oude spoorbrug  vervangen door een breder exemplaar en zo ook de verkeersbrug in de  zevetiger jaren.  In 2005 is er door de aanleg van de hogesnelheidslijn een derde brug bij gekomen. 

Een hele serie foto's genomen vanaf het water.