.

Maandag 1 april was de brandalarmering bij Peute géén grap.

Een zeer grote uitslaande brand. Bij ons recht aan de overkant van de rivier.

Maar dicht genoeg bij om een paar indrukwekkende foto's te maken.

Aan de Dordtse zijde staat Huis te Merwede in de gloed van de brand

De tanker op de voorgrond heeft even later een veilig heenkomen gezocht